Đầu ghi hình HIKVISION

XÓA ĐIỀU KIỆN LỌC SẮP XẾP THEO:
113.400.000 ₫
Đầu Ghi Hình NVR 64 Kênh Cao Cấp Hikvision DS-9664NI-I16
Thông số:

• Hỗ trợ 64 kênh IP 12MP

• Băng thông vào/ra: 320/256Mbps

• Cổng xuất hình ảnh 2xHDMI@4K&VGA@1920×1080 độc lập

• Hỗ trợ 16 ổ cứng (tối đa mỗi ổ 6TB)

• Audio I/O: 1/2 | Alarm I/O: 16/4

• Hỗ trợ chuẩn nén H.265+

• RAID 0/1/5/6/10 | Hotspare

• Hỗ trợ tính năng ANR

69.950.000 ₫
Đầu Ghi Hình IP 32 Kênh Cao Cấp HIkvision DS-9632NI-I16
Thông số:

• Hỗ trợ 32 kênh IP 12MP

• Băng thông vào/ra: 320/256Mbps

• Cổng xuất hình ảnh 2xHDMI@4K&VGA@1920×1080 độc lập

• Hỗ trợ 16 ổ cứng (tối đa mỗi ổ 6TB)

• Audio I/O: 1/2 | Alarm I/O: 16/8

• Hỗ trợ chuẩn nén H.265+

• RAID 0/1/5/6/10 | Hotspare
•Hỗ trợ tính năng ANR

69.110.000 ₫
Đầu ghi Hình IP Cao Cấp 64 Kênh Hikvision DS-9664NI-I8
Thông số:

• Hỗ trợ 64 kênh IP 12MP

• Băng thông vào/ra: 320/256Mbps

• Cổng xuất hình ảnh 2xHDMI@4K&VGA@1920×1080 độc lập

• Hỗ trợ 8 ổ cứng (tối đa mỗi ổ 6TB)

• Audio I/O:  1/2 | Alarm I/O: 16/4

• Hỗ trợ chuẩn nén H.265+

• RAID 0/1/5/6/10 | Hotspare

50.560.000 ₫
Đầu ghi hình NVR cao cấp 32 kênh Hikvision DS-9632NI-I8
Thông số:

• Hỗ trợ 32 kênh IP 12MP

• Băng thông vào/ra: 320/256Mbps

• Cổng xuất hình ảnh 2xHDMI@4K&VGA@1920×1080 độc lập

• Hỗ trợ 8 ổ cứng (tối đa mỗi ổ 6TB)

• Audio I/O: 1/2 | Alarm I/O: 16/4

• Hỗ trợ chuẩn nén H.265+

• RAID 0/1/5/6/10 | Hotspare

29.560.000 ₫
Đầu Ghi Hình IP 32 Kênh Hikvision DS-8632NI-K8
Thông số:

• Hỗ trợ 32 kênh IP 8MP

• Băng thông vào/ra: 160Mbps/160Mbps

• Cổng xuất hình ảnh 2xHDMI@4K&VGA@1920×1080 độc lập

• Hỗ trợ 8 ổ cứng (tối đa mỗi ổ 6TB)

• Audio I/O: 1/1 | Alarm I/O: 16/4
• Hỗ trợ chuẩn nén H.265+

• Bảo hành: 24 tháng

25.320.000 ₫
Đầu Ghi Hình NVR 16 Kênh Hikvision DS-8616NI-K8
Thông số:

• Hỗ trợ 16 kênh IP 8MP

• Băng thông vào/ra: 160Mbps/160Mbps

• Cổng xuất hình ảnh 2xHDMI@4K&VGA@1920×1080 độc lập

• Hỗ trợ 8 ổ cứng (tối đa mỗi ổ 6TB)

• Audio I/O: 1/1 | Alarm I/O: 16/4

• Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
• Bảo hành: 24 tháng

22.440.000 ₫
Đầu Ghi Hình Camera IP 32 Kênh Hikvision DS-7732NI-I4
Thông số:

• Hỗ trợ 32 kênh IP 12MP

• Băng thông vào/ra: 256/256Mbps

• Cổng xuất hình ảnh HDMI@4K&VGA@1920×1080 độc lập

• Hỗ trợ 4 ổ cứng (tối đa mỗi ổ 6TB)

• Audio I/O: 1/1 | Alarm I/O: 16/4

• Hỗ trợ chuẩn nén H.265+

18.890.000 ₫
Đầu Ghi Hình IP 16 Kênh Chuẩn H.265 Hikvision DS-7716NI-I4
Thông số:

• Hỗ trợ 16 kênh IP 12MP

• Băng thông vào/ra: 160/256Mbps

• Cổng xuất hình ảnh HDMI@4K&VGA@1920×1080 độc lập

• Hỗ trợ 4 ổ cứng (tối đa mỗi ổ 6TB)

• Audio I/O: 1/1 | Alarm I/O: 16/4

• Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
• Bảo hành: 24 tháng

22.190.000 ₫
Đầu ghi hình 32 kênh IP Ultra HD 4K Hikvision DS-7732NI-K4/16P
Thông số:

• Hỗ trợ 32 kênh IP 8MP

• Băng thông vào/ra: 256/160Mbps

• Cổng xuất hình ảnh HDMI@4K&VGA@1920×1080 độc lập

• Hỗ trợ 4 ổ cứng (tối đa mỗi ổ 6TB)

• Hỗ trợ 16 cổng PoE
• Audio I/O: 1/1 | Alarm I/O: 16/4

• Hỗ trợ chuẩn nén H.265+

15.920.000 ₫
Đầu Ghi Hình IP 32 Kênh Chuẩn H.265 Hikvision DS-7732NI-K4
Thông số:

• Hỗ trợ 32 kênh IP 8MP

• Băng thông vào/ra: 256/160Mbps

• Cổng xuất hình ảnh HDMI@4K&VGA@1920×1080 độc lập

• Hỗ trợ 4 ổ cứng (tối đa mỗi ổ 6TB)

• Audio I/O: 1/1 | Alarm I/O: 4/1

• Hỗ trợ chuẩn nén H.265+

10.080.000 ₫
Đầu Ghi Hình Camera IP 32 Kênh Hikvision DS-7632NI-K2
Thông số:

• Hỗ trợ 32 kênh IP 8MP

• Băng thông vào/ra: 256/160Mbps

• Cổng xuất hình ảnh HDMI@4K&VGA@1920×1080 độc lập

• Hỗ trợ 2 ổ cứng (tối đa mỗi ổ 6TB)

• Audio I/O: 1/1 | Alarm I/O: 4/1

• Hỗ trợ chuẩn nén H.265+

18.550.000 ₫
Đầu Ghi Camera IP 16 Kênh Hikvision DS-7716NI-K4/16P
Thông số:

• Hỗ trợ 16 kênh IP 8MP

• Băng thông vào/ra: 160/160Mbps

• Cổng xuất hình ảnh HDMI@4K&VGA@1920×1080 độc lập

• Hỗ trợ 4 ổ cứng (tối đa mỗi ổ 6TB)

• Audio I/O: 1/1 | Alarm I/O: 16/4

• Hỗ trợ chuẩn nén H.265+

Hỗ trợ kết nối 16 cổng PoE

12.360.000 ₫
Đầu ghi Camera IP Ultra HD 4K 16 Kênh Hikvision DS-7716NI-K4
Thông số:

• Hỗ trợ 16 kênh IP 8MP

• Băng thông vào/ra: 160/160Mbps

• Cổng xuất hình ảnh HDMI@4K&VGA@1920×1080 độc lập

Hỗ trợ 4 ổ cứng (tối đa mỗi ổ 6TB)

Audio I/O: 1/1 | Alarm I/O: 16/4

• Hỗ trợ chuẩn nén H.265+

12.280.000 ₫
Đầu Ghi Hình 16 Kênh IP Ultra HD Hikvision DS-7616NI-K2/16P
Thông số:

– Đầu ghi hình camere IP 16 kênh

– Độ phân giải ghi hình tối đa: 8mp

– Chuẩn nén hình ảnh: H.265+/H.265

– Hỗ trợ: Cổng HDMI/VGA xuất hình full HD 1080p

– Ổ cứng : 2 ổ cứng SATA (tối đa mỗi ổ 6TB)

– Hỗ trợ 16 cổng PoE

– Băng thông vào/ra: 160/80Mbps

– Nguồn điện: 12VDC.

4.320.000 ₫
Đầu Ghi Hình Camere IP 16 kênh Hikvision DS-7616NI-K1(B)
Thông số:

– Đầu ghi hình camere IP 16 kênh

– Độ phân giải ghi hình tối đa: 8mp

– Chuẩn nén hình ảnh: H.265+/H.265

– Hỗ trợ: Cổng HDMI/VGA xuất hình full HD 1080p

– Ổ cứng : 1 ổ cứng SATA (tối đa mỗi ổ 6TB)

– Băng thông vào/ra: 160/80Mbps

– Nguồn điện: 12VDC.

8.980.000 ₫
Đầu Ghi Hình Camera IP 8 Kênh Hikvision DS-7608NI-K2/8P
Thông số:

– Đầu ghi hình IP Ultra HD 4K 8 kênh.

– Độ phân giải ghi hình tối đa: 8mp

– Chuẩn nén hình ảnh: H.265+/H.265

– Hỗ trợ: Cổng HDMI/VGA xuất hình full HD 1080p

– Hỗ trợ kết nối 8 cổng PoE

– Ổ cứng : 2 ổ cứng (tối đa mỗi ổ 6TB), Audio I/O: 1/1 | Alarm I/O: 4/1

– Băng thông vào/ra: 80/160Mbps

– Nguồn điện: 12VDC.

5.420.000 ₫
Đầu Ghi hình IP Ultra HD 4K 8 kênh Hikvision DS-7608NI-K2
Thông số:

– Đầu ghi hình IP Ultra HD 4K 8 kênh.

– Độ phân giải ghi hình tối đa: 8mp

– Chuẩn nén hình ảnh: H.265+/H.265

– Hỗ trợ: Cổng HDMI/VGA xuất hình full HD 1080p

– Ổ cứng : 2 ổ cứng (tối đa mỗi ổ 6TB), Audio I/O: 1/1 | Alarm I/O: 4/1

– Băng thông vào/ra: 80/160Mbps

– Nguồn điện: 12VDC.

8.980.000 ₫
Đầu Ghi Hình 8 Kênh Chuẩn H.265+ Hikvision DS-7608NI-K1/8P(B)
Thông số:

– Đầu ghi hình camere IP 8 kênh

– Độ phân giải ghi hình tối đa: 8mp

– Chuẩn nén hình ảnh: H.265+/H.265

– Hỗ trợ: Cổng HDMI/VGA xuất hình full HD 1080p

– Hỗ trợ 8 cổng PoE

– Ổ cứng : 1 ổ cứng (tối đa mỗi ổ 6TB)

– Băng thông vào/ra: 80/80Mbps

– Nguồn điện: 12VDC.

3.730.000 ₫
Đầu Ghi Hình Camera IP 8 Kênh Hikvision DS-7608NI-K1(B)
Thông số:

– Đầu ghi hình camere IP 8 kênh

– Độ phân giải ghi hình tối đa: 8mp

– Chuẩn nén hình ảnh: H.265+/H.265

– Hỗ trợ: Cổng HDMI/VGA xuất hình full HD 1080p

– Ổ cứng : 1 ổ cứng (tối đa mỗi ổ 6TB)

– Băng thông vào/ra: 80/80Mbps

– Nguồn điện: 12VDC.

6.100.000 ₫
Đầu Ghi Hình Chuẩn H.265+ Hikvison 4K DS-7604NI-K1/4P
Thông số:

– Đầu ghi hình camere IP 4 kênh

– Độ phân giải ghi hình tối đa: 8mp

– Chuẩn nén hình ảnh: H.265+/H.265

– Hỗ trợ: Cổng HDMI/VGA xuất hình full HD 1080p

– Hỗ trợ 4 cổng PoE

– Ổ cứng : 1 ổ cứng (tối đa mỗi ổ 6TB)

– Băng thông vào/ra: 40/80Mbps

– Nguồn điện: 12VDC.

5.080.000 ₫
Đầu Ghi Hình Camera IP 4 Kênh Hikvision DS-7604NI-K1/4P(B)
Thông số:

– Đầu ghi hình camere IP 4 kênh

– Độ phân giải ghi hình tối đa: 8mp

– Chuẩn nén hình ảnh: H.265+/H.265

– Hỗ trợ: Cổng HDMI/VGA xuất hình full HD 1080p

– Ổ cứng : 1 ổ cứng (tối đa mỗi ổ 6TB)

-Hỗ trợ cổng PoE

– Băng thông vào/ra: 40/80Mbps

– Nguồn điện: 12VDC.

4.320.000 ₫
Đầu Ghi Hình 4 Kênh Chuẩn H.265+ Hikvision DS-7604NI-K1
Thông số:

– Đầu ghi hình camere IP 4 kênh

– Độ phân giải ghi hình tối đa: 8mp

– Chuẩn nén hình ảnh: H.265+/H.265

– Hỗ trợ: Cổng HDMI/VGA xuất hình full HD 1080p

– Ổ cứng : 1 ổ cứng (tối đa mỗi ổ 6TB)

Băng thông vào/ra: 40/80Mbps

– Nguồn điện: 12VDC.

Liên hệ
Đầu Ghi Hình Camera IP 16 kênh Hikvision DS-7616NI-E1
Thông số:

Đầu ghi hình IP 16 kênh

.– Chuẩn nén hình ảnh: H.264+/H.264

– Hỗ trợ: Cổng HDMI/VGA xuất hình full HD 1080p

– Hỗ trợ:1 ổ cứng SATA dung lượng mỗi ổ 4TB.

– Kết nối mạng: 10/100/1000Mbps self-adaptive Ethernet.

– Nguồn: 48VDC

– Bảo hành: 24 tháng

16.850.000 ₫
Đầu Ghi Hình Lai HDTVI & IP 16 kênh DS-7616HUHI-F2/N
Thông số:

– Hỗ trợ 16 kênh HD-TVI/Analog/AHD & 16 kênh IP 4MP

– Chuẩn nén hình ảnh: H.264+/H.264

– Hỗ trợ: Cổng HDMI/VGA xuất hình full HD 1080p

– Hỗ trợ: 1 ổ cứng (tối đa mỗi ổ 6TB)

– Hỗ trợ: 4 cổng vào audio, 2 cổng SATA.

– Nguồn: 12VDC

– Bảo hành: 24 tháng

10.590.000 ₫
Đầu Ghi Hình HYBRID 8 Kênh HikVision DS-7608HUHI-F2/N
Thông số:

– Hỗ trợ 8 kênh HD-TVI/Analog/AHD & 8 kênh IP 4MP

– Chuẩn nén hình ảnh: H.264+/H.264

– Hỗ trợ: Cổng HDMI/VGA xuất hình full HD 1080p

– Hỗ trợ: 1 ổ cứng (tối đa mỗi ổ 6TB)

– Hỗ trợ: 4 cổng vào audio, 2 cổng SATA.

– Nguồn: 12VDC

– Bảo hành: 24 tháng

5.840.000 ₫
Đầu Ghi hình HDTVI & IP Hikvision DS-7604HUHI-F1/N
Thông số:

– Hỗ trợ 4 kênh HD-TVI/Analog/AHD & 4 kênh IP 4MP

– Chuẩn nén hình ảnh: H.264+/H.264

– Hỗ trợ: Cổng HDMI/VGA xuất hình full HD 1080p

– Hỗ trợ: 1 ổ cứng (tối đa mỗi ổ 6TB)

– Hỗ trợ: 4 cổng vào audio, 1 cổng SATA.

– Nguồn: 12VDC

– Bảo hành: 24 tháng

Liên hệ
Đầu Ghi Hình Camera IP Hikvision 4 kênh DS-7604NI-E1
Thông số:

 Đầu ghi hình IP 4 kênh

.– Chuẩn nén hình ảnh: H.264+/H.264

– Hỗ trợ: Cổng HDMI/VGA xuất hình full HD 1080p

– Hỗ trợ:1 ổ cứng SATA dung lượng mỗi ổ 4TB.

– Kết nối mạng: 10/100/1000Mbps self-adaptive Ethernet.

– Nguồn: 48VDC

– Bảo hành: 24 tháng

14.140.000 ₫
Đầu Ghi Hình Hybrid TVI-IP Hikvision DS-7216HQHI-K2/P
Thông số:

– Đầu ghi hình HIKVISION 3 Megapixel HD-TVI 16 kênh.

– Chuẩn nén hình ảnh : H.265/ H.265+

– Tương thích : Tín hiệu ngõ ra HDMI, VGA. Nhiều chế độ ghi hình khác nhau

– Khoảng cách kết nối : Tối đa 1200 mét với cáp đồng trục

– Hỗ trợ :2 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB

– Nguồn : 12VDC&120W (chưa kèm ổ cứng)

8.300.000 ₫
Đầu Ghi Hình HDTVI 8 Kênh Hikvision DS-7208HQHI-K2/P
Thông số:

– Đầu ghi hình HDTVI 8 kênh Turbo 4.0

– Chuẩn nén hình ảnh: H.264+/H.264

– Hỗ trợ: Cổng HDMI/VGA xuất hình full HD 1080p

– Hỗ trợ: 2 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB

– Kết nối mạng: 10/100/1000Mbps self-adaptive Ethernet.

– Nguồn: 12VDC&60W (chưa kèm ổ cứng)

– Bảo hành: 24 tháng

4.830.000 ₫
Đầu Ghi Hình HD-TVI 4 kênh Hikvision DS-7204HQHI-K1/P
Thông số:

– Đầu ghi hình HDTVI 4 kênh Turbo 4.0

– Chuẩn nén hình ảnh: H.264+/H.264

– Hỗ trợ: Cổng HDMI/VGA xuất hình full HD 1080p

– Hỗ trợ: 1 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB

– Kết nối mạng: 10/100/1000Mbps self-adaptive Ethernet.

– Nguồn: 12VDC&40W

– Bảo hành: 24 tháng

16.010.000 ₫
Đầu Ghi Hình 32 Kênh Hikvision DS-7232HQHI-K2
Thông số:

– Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI 32 kênh.

– Chuẩn nén hình ảnh : H.265/ H.265+

– Tương thích : Tín hiệu ngõ ra HDMI, VGA. Nhiều chế độ ghi hình khác nhau

– Khoảng cách kết nối : Tối đa 1200 mét với cáp đồng trục

– Hỗ trợ :2 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB

– Nguồn : 12VDC&7.5W

11.600.000 ₫
Đầu Ghi Hình 32 Kênh Chuẩn H.265 Hikvision DS-7232HGHI-K2
Thông số:

– Đầu ghi hình HD-TVI 32 kênh.

– Chuẩn nén hình ảnh : H.265/ H.265+

– Tương thích : Tín hiệu ngõ ra HDMI, VGA, nhiều chế độ ghi hình khác nhau

– Khoảng cách kết nối : Tối đa 1200 mét với cáp đồng trục

– Hỗ trợ: 2 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB

– Hỗ trợ 1080p lite khi sử dụng camera 5MP

– Nguồn : 12VDC

HIKVISION là một trong những nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các sản phẩm giám sát hình ảnh và các giải pháp. Được thành lập vào năm 2001, hiện nay Hikvision là doanh nghiệp toàn cầu với hơn 20.000 nhân viên – trong đó có 9.000 kỹ sư Nghiên cứu & Phát triển (R&D). Với đội R&D lớn nhất trong ngành công nghiệp an ninh với 621 đăng ký sáng chế và 259 bản quyền phần mềm giúp công ty có khả năng đổi mới liên tục. Sản phẩm của công ty có chất lượng cao, đạt các tiêu chuẩn quốc tế: ISO, CE, CCC, UL, FCC, RoHS… Những sản phẩm này đã được sử dụng tại hơn 100 quốc gia.

Sản phẩm Đầu Ghi Hình Hikvision được nghiên cứu và phát triển bởi hơn 4.200 kỹ sư, và được sản xuất với công nghệ khép kín từ khâu thiết kế - sản xuất để luôn đảm bảo tính sáng tạo và công nghệ mới. Mọi sản phẩm đều được kiểm nghiệm trong các môi trường đa dạng khác nhau trên toàn thế giới.
ĐĂNG KÍ LÀM ĐẠI LÝ
Tư vấn bán hàng: 0907 695 750

TP Hồ Chí Minh

028.3910.1703 - 0907.695.750